Els números

Saber els números en japonès és de les primeres coses que necessitareu quan practiqueu kendo. A continuació us mostrem com es diu cada número i com crear qualsevol número que necessiteu de l’1 al 99.

Ichi (一) Un

Ni (二) Dos

San (三) Tres

Shi / Yon (四) Quatre

Go (五) Cinc

Roku (六) Sis

Sichi / Nana (七) Set

Hachi (八) Vuit

Kyu (九) Nou

 (十) Deu

Hyaku (百) Cent

Sen (千) Mil

Per a formar altres números únicament cal que ajunteu parelles de números. Per exemple, per crear el número dotze, caldria ajuntar deu (jū)+ dos (ni) amb el que donaria jū-ni (十二).

A continuació us deixem amb un vídeo per a què pugueu escoltar com es pronuncia cada número.