Graus al kendo

El nivell d’un practicant de kendo es mesura, de la mateixa manera que es fa a altres arts marcials com en el cas del karate i el judo, mitjançant el sistema (Kyu-Dan) de graduacions.

En el cas del kendo existeixen sis graus bàsics o kyu (sisè kyu sent el nivell més baix i el primer kyu el més alt) i vuit graus intermedis i avançats o dan (el primer dan o shodan és el més baix i el gran més elevat que es pot adquirir mitjançant exàmens és el vuitè dan o ohachidan).

L’obtenció dels diferents graus intermedis, baixos i kyu està regulat per les organitzacions internacionals, on cada país estableix les regles per a la seva obtenció. En canvi els graus superiors estan regulats per la Federació Internacional de kendo.

A diferencia d’altres arts marcials, el kendo no fa distinció mitjançant un sistema de cinturons de colors (com és realitza al karate o al judo).

Graus Requeriments Edat requerida
1-dan 1-kyū Al menys 13 anys d’edat
2-dan Al menys 1 any d’entrenament després de rebre 1-dan
3-dan Al menys 2 anys d’entrenament després de rebre 2-dan
4-dan Al menys 3 anys d’entrenament després de rebre 3-dan
5-dan Al menys 4 anys d’entrenament després de rebre 4-dan
6-dan Al menys 5 anys d’entrenament després de rebre 5-dan
7-dan Al menys 6 anys d’entrenament després de rebre 6-dan
8-dan Al menys 10 anys d’entrenament després de rebre 7-dan Al menys 46 anys d’edat