kihon (基本)

Durant algunes classes de kendo realitzarem l’activitat mitjançant l’ús del bokken. En aquestes sessions treballarem els kata i el kihon.

En aquest apartat en centrarem en el kihon (基本).

El kihon consisteix en un conjunt de moviments bàsics i elements que s’han de dominar per tal de poder enfrontar-se a un oponent. Els elements comprenen els següents:

1) Shisei (postura)

2) Kamae (guàrdia) i Metsuke (utilització dels ulls)

3) Kamae-kata i osame-kata (forma de treure, subjectar i enfundar el shinai)

4) Ashi-sabaki (desplaçament dels peus)

5) Suburi (moviments del shinai)

6) Kakegoe (vocalitzacions)

7) Maai (establir una distància apropiada entre un mateix i l’oponent)

8) Uchi-kata bàsic (forma de colpejar) Tsuki-kata bàsic (forma de punxar) i uke-kata (forma de rebre i aturar els cops)

9) Kiri-kaeshi (colpejar consecutivament al centre i a la dreta i esquerra del men)

10) tai-atari (xoc amb el cos)

11) Tsuba-zeriai (lluitar molt a prop amb els shinai encreuats a l’alçada de la tsuba)

12) zan-shin (correcta postura física i mental després de colpejar)

A classe treballarem el que s’anomena BOKUTO NIYORU KENDO KIHON WAZA KEIKO HOU (木刀による 剣道基本技稽古法), que traduït al català seria com,  “Mètode d’estudi de les tècniques bàsiques de kendo mitjançant bokken”.

A continuació us expliquem quines tècniques componen el kihon, com s’anomenen i us mostrarem com s’han de realitzar.

Kihon Ichi Ippon uchi no waza (基本一 一本打の技)

Bàsic u. Tècniques d’un sol cop.

Kihon Ni Renzoku waza (Ni-Sandan no waza) (基本二 連続技 (二・三段の技))

Bàsic dos. Tècniques encadenades (Tècniques de dos o tres etapes).

Kihon San Harai waza (基本三 払い技)

Bàsic tres. Tècniques d’apartar (el bokken-shinai).

Kihon Yon Hiki waza (基本四 引き技)

Bàsic quatre. Tècniques endarrere (reculant).

Kihon Go Nuki waza (基本五 抜き技)

Bàsic cinc. Tècniques d’esquiva.

Kihon Roku Suriage waza (基本六 すり上げ技)

Bàsic sis. Tècniques de desviar lliscant en amunt.

Kihon Nana Debana waza (基本七 出ばな技)

Bàsic set. Tècniques d’anticipació.

Kihon Hachi Kaeshi waza (基本八 返し技)

Bàsic vuit. Tècniques de blocar d’una banda i golpejar per l’altra.

Kihon Kyu Uchiotoshi waza (基本九 打ち落とし技)

Bàsic nou. Tecniques de blocar golpejant de dalt abaix l’atac.

(Nota: Els bàsics del 1 a 4 són atacs directes i del 5 al 9 son contraatacs)

Us deixem un video per a que tingueu una representació visual de cada tècnica