Sobre el Kendo

El Kendo és un estil japonès d’esgrima, derivat de les tècniques de combat amb espasa samurai (o katana) durant l’era Meiji al Japó (1868-1912).  La paraula Kendo es composa de dos kanji: 剣 (ken) i 道 (do). 剣 significa espasa i 道 significa camí o vía. La traducció seria camí de l’espasa.

Kendo-kanji

 

Tot i que prové de les tècniques de batalla i duels a vida o mort dels samurais, el kendo ha anat evolucionant fins a convertir-se en una art marcial més esportiva. Com tota art marcial, el Kendo, està subjecte a uns principis i uns propòsits que són els següents:

Moldejar la ment i el cos,

I mitjantçant la pràctica correcta i vigorosa,

Esforçar-se per tal de millorar en l’art del Kendo.

Apreciar la cortesia humana i l’honor,

Relacionar-se mútuament amb sinceritat,

I sempre perseguir el desenvolupament d’un mateix.

Així un serà capaç de:

Estimar el seu país i a la societat,

Contribuir al desenvolupament de la cultura

I promoure la pau i la prosperitat de totes les persones.

yudanshaI (1)