Events programats

No hi ha esdeveniments pròxims.

.

Darreres publicacions

Comparte
 

Desplaçaments

COL·LOCACIÓ DELS PEUS

Per a practicar kendo és important la manera en com es col·loquen els peus a l’hora de realitzar els diferents exercicis. A continuació parlarem d’aquesta senzilla posició. Per a realitzar-la correctament cal seguir els següents passos en quant a la col·locació dels peus:

  • Han d’estar paral·lels.
  • La distància que separa un peu de l’altra sigui aproximadament l’ampla d’un peu.
  • El peu esquerra ha de quedar per darrera del peu dret, de forma que els dits del peu esquerra quedin a l‘altura del taló del peu dret.
  • El taló del peu esquerra ha de quedar una mica elevat.

DESPLAÇAMENTS

Ara sabem la posició bàsica que tenim quan estem estàtics. Ara bé, què hem de fer si ens volem moure?

Començem pels desplaçaments bàsics. Són aquell que és fan en les direccions del moviment.

        Mae (前) Endavant

        Ato / Ushiro (後) Endarrere

        Migi (右) Dreta

        Hidari (左 ) Esquerra

        Naname (斜め) Diagonal

        Zengo (前後) Davant i darrere

        Sayu (左右) Dreta i esquerra

ASHI-SABAKI (足裁き)

Ashi-sabaki es tradueix com a el treball dels peus, i engloba tot tipus de desplaçaments. A continuació anirem descrivint els mes rellevants.

Tots aquests desplaçaments cal que es realitzin amb Suri-ashi (すり足), és a dir, amb els peus lliscant per sobre el terra gairebé fregant-lo i separant-se el mínim, per tal que el moviment sigui el més subtil possible. D’aquesta manera és millora l’estabilitat i garantitza la capacitat de reacció.

       

Ayumi ashi (歩み足) Desplaçament de peus on un peu avança l’altre, tal com caminem naturalment per anar endavant o endarrere.

Okuri ashi (送り足) Desplaçament de peus més freqüent en kendo, on el peu que és en sentit del moviment es desplaça primer i l’altre a continuació, sense avançar-se entre si, mantenint sempre la posició bàsica dels peus en kamae, pot ser endavant, endarrere a dreta o esquerra.

Hiraki ashi (開き足) Desplaçament lateral circular a dreta o esquerra. Quan anem a l’esquerra invertim la posició dels peus i posem esquerre davant i dret darrere.

Tsugi ashi (継ぎ足) Desplaçament on primer el peu de darrera iguala el de davant per tal que en avançar com en okuri ashi . Així assolim una distància més llarga. Mitja passa més.

Tobikomi ashi (とび込み足) Desplaçament llarg amb fermesa i decisió. S’utilitza l’amplitud, el vigor i el so per intimidar l’oponent. És un salt endavant amb els dos peus.

Fumikomiashi (踏み込み足) Moviment de cames per escurçar la distància amb l’oponent el més ràpid possible, on la cama dreta, propulsada com un cop de peu endavant per l’esquerra fa una passa llarga endavant amb la planta fent soroll a terra i recuperant ràpidament l’esquerra per avançar el maluc.