Events programats

No hi ha esdeveniments pròxims.

.

Darreres publicacions

Comparte
 

Números en japonès

Un dels primers conceptes del japonès amb el què ens trobem en començar kendo són els números, que normalment s’empren per comptar durant l’escalfament i els diversos exercicis. A la taula següent s’indiquen els números de l’1 al 10 en japonès:

Número Hiragana Kanji Lectura
1 いち Ichi
2 Ni
3 さん San
4 し/よん Shi/Yon
5 Go
6 ろく Roku
7 しち/なな Shichi/Nana
8 はち Hachi
9 きゅう/くう Kyū/Ku
10 じゅう

 

ACLARACIÓ IMPORTANT:

Com indica la taula, alguns números tenen més d’una lectura. Per exemple, el 4 pot ser「Shi  (し)」 o 「Yon (よん)」, el 7 pot ser「shichi (しち)」 o 「nana (なな)」i el 9 pot ser「Kyu (きゅう)」o 「Ku (くう)」. Bàsicamente les dues pronunciacions són correctes fins el 10. En canvi, passat el 10 la lectura gairebé sempre serà 「Yon (よん)」 i 「Nana (なな)」.

Al següent vídeo podràs comprovar la pronunciació dels primers 10 números en japonès: